Vår kursplan – Høsten 2021

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 15:00 til 15:45

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 01

Kl. 16:00 til 17:00

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 02

Kl. 17:00 til 17:30

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 03

Kl. 17:30 til 18:25

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 04

Kl. 18:30 til 19:30

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 05

Kl. 19:30 til 20:00

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 06

Kl. 20:00 til 21:00

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 07

Kl. 16.15 til 17:15

Vollen Montessori Frida Vhile Hanssen Kurs. Id: 09

Kl. 17:15 til 18:00

Vollen Montessori Frida Vhile Hanssen Kurs. Id: 10

Kl. 18:00 til 18:45

Vollen Montessori Frida Vhile Hanssen Kurs. Id: 11

Kl. 19:00 til 20:15

Vollen Montessori Justyna Lichacy Kurs. Id: 12

Kl. 20:15 til 21:30

Vollen Montessori Justyna Lichacy Kurs. Id: 13

Kl. 16:00 til 17:00

Heggedal Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 14

Kl. 17:00 til 17:45

Heggedal Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 15

Kl. 17:45 til 18.30

Heggedal Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 16

Kl. 18:45 til 19:45

Heggedal Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 17

Kl. 19:45 til 21:00

Heggedal Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 18

Kl. 16.00 til 16:45

Spikkestad grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 19

Kl. 16:45 til 17:30

Spikkestad grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 20

Kl. 17:30 til 18:25

Spikkestad grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 21

Kl. 17:00 til 17:30

Vollen idrettshall Cathrine Gudesen Torp Kurs. Id: 07.1g

Kl. 16:30 til 17:00

Vollen idrettshall Cathrine Gudesen Torp Kurs. Id: 07.1f

Kl. 15:30 til 16:00

Vollen idrettshall Cathrine Gudesen Torp Kurs. Id: 07.1d

Kl. 17:30 til 18:00

Vollen idrettshall Cathrine Gudesen Torp Kurs. Id: 07.1h

Kl. 16:00 til 16:30

Vollen idrettshall Cathrine Gudesen Torp Kurs. Id: 07.1e
Tirsdag

Kl. 14:10 til 15:00

Vollen idrettshall Elise Bakke Kurs. Id: 23

Kl. 15:00 til 16:00

Vollen idrettshall Elise Bakke Kurs. Id: 24

Kl. 16:00 til 16:50

Vollen idrettshall Elise Bakke Kurs. Id: 25

Kl. 17:00 til 18:15

Vollen idrettshall Elise Bakke Kurs. Id: 26

Kl. 18:20 til 19:15

Vollen idrettshall Frida Skinner Kurs. Id: 28

Kl. 19:15 til 20:15

Vollen idrettshall Frida Skinner Kurs. Id: 27

Kl. 20:15 til 21:30

Vollen idrettshall Frida Skinner Kurs. Id: 29

Kl. 17:00 til 18:00

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 31

Kl. 18:00 til 19:00

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 32

Kl. 19:00 til 19:55

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 33

Kl. 20:00 til 21:15

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 34

Kl. 20:00 til 21:00

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 35

Kl. 16:45 til 17:30

Heggedal Tiril Andøl Kurs. Id: 36

Kl. 17:30 til 18:15

Heggedal Tiril Andøl Kurs. Id: 37

Kl. 18:15 til 19:00

Heggedal Tiril Andøl Kurs. Id: 38

Kl. 17:15 til 18:00

Spikkestad grendehus Stine Edvardsen Kurs. Id: 39

Kl. 18:00 til 19:00

Spikkestad grendehus Stine Edvardsen Kurs. Id: 40

Kl. 19:00 til 19:50

Spikkestad grendehus Stine Edvardsen Kurs. Id: 41

Kl. 20:00 til 21:00

Spikkestad grendehus Stine Edvardsen Kurs. Id: 42

Kl. 17:30 til 18:15

Røyken, Høyenhall Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 44

Kl. 18:15 til 19:00

Røyken, Høyenhall Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 45

Kl. 14:30 til 15:00

Vollen idrettshall Silvia Moi Kurs. Id: 22a

Kl. 16:30 til 17:00

Vollen Idrettshall VIP rom Silvia Moi Kurs. Id: 22d

Kl. 16:00 til 16:30

Vollen Idrettshall VIP rom Silvia Moi Kurs. Id: 22e

Kl. 17:50 til 18:20

Vollen Idrettshall VIP rom Silvia Moi Kurs. Id: 22g
Onsdag

Kl. 16:45 til 17:30

Vollen idrettshall Oda Emilie Ellefsen Kurs. Id: 47

Kl. 17:30 til 18:15

Vollen idrettshall Oda Emilie Ellefsen Kurs. Id: 48

Kl. 18:30 til 19:30

Vollen idrettshall Oda Emilie Ellefsen Kurs. Id: 49

Kl. 19:30 til 20:15

Vollen idrettshall Oda Emilie Ellefsen Kurs. Id: 50

Kl. 20:15 til 21:15

Vollen idrettshall Oda Emilie Ellefsen Kurs. Id: 51

Kl. 17:15 til 18:00

Vollen Montessori Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 52

Kl. 16:00 til 16:50

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 53

Kl. 16:50 til 17:50

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 54

Kl. 18:00 til 18:50

Vollen Montessori Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 55

Kl. 18:50 til 19:50

Vollen Montessori Stine Smeby Torjussen Kurs. Id: 56

Kl. 18:50 til 20:00

Vennely grendehus Justyna Lichacy Kurs. Id: 58

Kl. 20:05 til 21:20

Vennely grendehus Tina Ørbeck-Nilssen Kurs. Id: 59

Kl. 20:00 til 21:00

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 60

Kl. 17:15 til 18:00

Akimi Slemmestad Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 62

Kl. 18:00 til 18:45

Akimi Slemmestad Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 63

Kl. 19:00 til 20:00

Akimi Slemmestad Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 64

Kl. 20:00 til 21:00

Akimi Slemmestad Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 65

Kl. 16:15 til 17:00

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 66

Kl. 17:00 til 17:45

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 67

Kl. 17:45 til 18:30

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 68

Kl. 18:40 til 19:40

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 69

Kl. 19:40 til 20:35

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 70

Kl. 20:35 til 21:35

Spikkestad grendehus Elise Bakke Kurs. Id: 71
Torsdag

Kl. 16:00 til 16:45

Vollen Idrettshall VIP rom Susanne Akerø-Kleven Kurs. Id: 72

Kl. 16:00 til 16:45

Vollen idrettshall Julie Rasch Christensen Kurs. Id: 74

Kl. 16:45 til 17:30

Vollen idrettshall Julie Rasch Christensen Kurs. Id: 75

Kl. 17:30 til 18:30

Vollen idrettshall Julie Rasch Christensen Kurs. Id: 76

Kl. 18:30 til 19:30

Vollen idrettshall Julie Rasch Christensen Kurs. Id: 77

Kl. 15:00 til 16:00

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 79

Kl. 16:15 til 17:15

Vennely grendehus Halvor Tverdal Kurs. Id: 80

Kl. 16:00 til 16:45

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 81

Kl. 16:45 til 17:30

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 82

Kl. 17:15 til 18:15

Vennely grendehus Halvor Tverdal Kurs. Id: 83

Kl. 17:30 til 18:15

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 84

Kl. 18:15 til 19:00

Vollen Montessori Tiril Andøl Kurs. Id: 86

Kl. 19.15 til 20.15

Vollen Montessori Vibeke Thorkildsen Kurs. Id: 87

Kl. 16:45 til 17:45

Heggedal Jade Sofie Wulff Kurs. Id: 88

Kl. 17:45 til 18:45

Heggedal Jade Sofie Wulff Kurs. Id: 89

Kl. 19:00 til 20:00

Heggedal Jade Sofie Wulff Kurs. Id: 90

Kl. 20:00 til 21:00

Heggedal Jade Sofie Wulff Kurs. Id: 91

Kl. 17:15 til 18:00

Sydskogen grendehus Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 93

Kl. 18:00 til 18:45

Sydskogen grendehus Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 94

Kl. 18:45 til 19:45

Sydskogen grendehus Ingrid Nilsen Ballo Kurs. Id: 95

Kl. 20:00 til 21:15

Sydskogen grendehus Mona Andreassen Kurs. Id: 95.1

Kl. 16:45 til 17:30

Spikkestad grendehus Matilda Bosson Kurs. Id: 96

Kl. 17:30 til 18:15

Spikkestad grendehus Matilda Bosson Kurs. Id: 97

Kl. 18:30 til 19:30

Spikkestad grendehus Matilda Bosson Kurs. Id: 98

Kl. 19:30 til 20:30

Spikkestad grendehus Matilda Bosson Kurs. Id: 99

Kl. 20:30 til 21:30

Spikkestad grendehus Matilda Bosson Kurs. Id: 100

Kl. 18:30 til 19:00

Vollen Idrettshall VIP rom Susanne Akerø-Kleven Kurs. Id: 73e

Kl. 15:00 til 15:30

Vollen Idrettshall VIP rom Susanne Akerø-Kleven Kurs. Id: 73b

Kl. 17:30 til 18:00

Vollen Idrettshall VIP rom Susanne Akerø-Kleven Kurs. Id: 73d
Fredag

Kl. 15:00 til 15:45

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 101

Kl. 15:45 til 16:45

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 102

Kl. 16:45 til 17:30

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 103

Kl. 17:30 til 18:30

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 104

Kl. 18:30 til 19:30

Vollen idrettshall Tone Karoline Stolsmo Kurs. Id: 105
Lørdag

Kl. 10:00 til 10:45

Vollen idrettshall Emelin Myhre Kurs. Id: 107

Kl. 10:50 til 11:35

Vollen idrettshall Emelin Myhre Kurs. Id: 108
Søndag